جمعه ١٢ خرداد ١٤٠٢
ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، ضامن توسعه بخش تعاون
ارتباط با مدیر عامل
سرویس پست الکترونیک
اوقات شرعی
پیوندها
نظرسنجی
به نظر شما تاثیر خدمت جدید صندوق در قالب"تضمین معاملات تعاونی ها" در کدام مورد بیشتر است؟

تقویت توان مالی تعاونی ها
افزایش قدرت رقابت تعاونی ها
گسترش بازار شرکت های تعاونی

صفحه اصلی > مدارک موردنیاز 
مدارک

مدارک عمومی مورد نياز براي تشکیل پرونده و صدور ضمانت نامه

مدارک عمومی جهت تشکیل پرونده صدور ضمانت نامه

مدارک مورد نیاز

 • درخواست صدور ضمانت نامه توسط متقاضی به انضمام صورتجلسه هيات مديره شركت مبني بر موافقت با اخذ ضمانت نامه (برای دریافت فرم 1 اینجا کلیک فرمایید )

 • اعلام کتبی ذینفع مبنی بر قبول ضمانت نامه هاي صادره از طرف صندوق

 • تصوير اساسنامه شرکت

 • روزنامه رسمي کشور حاوي آگهي تأسيس، ثبت آخرين تغييرات شامل اسامي مديران، دارندگان حق امضاء، ميزان سرمايه، موضوع فعاليت و محل اقامت

 • تصوير آگهي تغييرات ثبت شده در اداره ثبت مربوطه در زمينه تغييرات مندرج در رديف (4)، (در صورتي که کليه تغييرات مذکور در روزنامه رسمي درج نشده باشد)

 • تصویر کارت ملی و شناسنامه مديران و صاحبان امضاء مجاز به انضمام مشخصات کامل و نشاني آنان

 • ترازنامه و صورت حساب سود و زيان آخرين دوره مالي که به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد و ارائه تراز آزمايشي مربوط به آخرين ماه قبل از ارائه درخواست با تأييد صاحبان امضاء مجاز و بازرس يا بازرسان قانونی شرکت

 • ارائه آخرین صورت حساب شرکت نزد بانکها

 • تصوير سند مالکيت یا اجاره نامه معتبر محل اجراي طرح و یا محل فعالیت به نام متقاضي

 • واریز نيم در هزار مبلغ ضمانتنامه درخواستي بعنوان هزينه كارشناسي به حساب امور مالی (غير قابل برگشت) و ارائه فیش آن به امور اعتبار سنجی و صدور ضمانت نامه

 • تکمیل فرم پرسشنامه درخواست صدور ضمانت نامه ( برای دریافت فرم 2 اینجا کلیک فرمایید )

مدارک اختصاصي تشکیل پرونده به تفکیک نوع ضمانت نامه صادره

ضمانت نامه اعتباری

مدارک مورد نیاز

 • تصویر مصوبه بانكها و موسسات اعتباری يا فرم تكميل شده توسط تصويب كننده اعتبار ( برای دریافت فرم 3 اینجا کلیک فرمایید )

 • تصویر مجوزهای فعالیت از جمله موافقت اصولي يا (اعلاميه) جواز تأسيس، پروانه تأسيس، پروانه ساختماني، پروانه بهره-برداري، پروانه بهداشتي، گواهي استاندارد، کارت بازرگاني، رتبه¬بندي، پروانه توسعه و يا ساير مجوزهاي مرتبط با نوع فعاليت به نام متقاضي، براساس فعالیت وی در هر یک از بخش های اقتصادی و موضوع درخواست از مراجع ذیصلاح

 • گزارش کارشناسی تصویب کننده اعتبار یا طرح يا گزارش توجیهی مورد تاييد بانك ها یا موسسات اعتباري تصويب كننده اعتبار (مطالعات بازار، فني و مالي براي كليه طرحهاي ايجادي، تكميلي و توسعه اي)

 • ارائه تصوير پیش قرارداد یا پیش فاکتورهاي اقلام سرمايه گذاري ممهور به مهر تصويب كننده اعتبار (حسب مورد)

 • - ارائه گزارش رتبه بندي اعتباري متقاضي و اعضاء هيات مديره يا سهامداران از شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران به تشخيص هيات مديره

 • ساير مدارك مورد نياز حسب مورد

 • وضعیت تعهدات احتمالي و چک های برگشتی احتمالی شرکت تعاونی و مدیران به بانکها و موسسات اعتباري

ضمانت نامه شرکت در مناقصه/مزایده

مدارک مورد نیاز

 • تصویر آگهی برگزاری مناقصه/مزایده مندرج در روزنامه کثیر الانتشار (مشخصات روزنامه، تاریخ چاپ و غيره)

 • مدارک مثبته مبتنی بر توانایی و ارتباط حوزه فعالیت متقاضی با موضوع مناقصه/ مزایده

 • ساير مدارك مورد نياز حسب مورد

ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات

مدارک مورد نیاز

 • پیش نویس یا تصویر قرارداد منعقده فی مابین متقاضی و کارفرما یا اعلام کتبی شرایط قرارداد از سوی ذینفع

 • مدارک معتبر از جمله موافقت اصولي يا (اعلاميه) جواز تأسيس، پروانه تأسيس، پروانه ساختماني، پروانه بهره برداري، پروانه بهداشتي، گواهي استاندارد، کارت بازرگاني، رتبه¬بندي، پروانه توسعه ويا ساير مجوزهاي مرتبط با نوع فعاليت به نام متقاضي صادره از مراجع ذيصلاح که باید با موضوع انجام کار هماهنگی و ارتباط مستقیم داشته باشد

 • ساير مدارك مورد نياز حسب مورد

ضمانت نامه حسن انجام کار

مدارک مورد نیاز

 • تصویر قرارداد منعقده فی مابین کارفرما و پیمانکار

 • ارائه تاییدیه کتبی کارفرما

 • ساير مدارك مورد نياز حسب مورد

 • تذکر: صدور ضمانت نامه حسن انجام کار برای امور بازرگانی ممنوع می باشد.

ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت

مدارک مورد نیاز

 • تصویر قرارداد منعقده فی مابین کارفرما و پیمانکار

 • ارائه تاییدیه کتبی کارفرما

 • ساير مدارك مورد نياز حسب مورد

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

مدارک مورد نیاز

 • تصویر قرارداد منعقده فی مابین کارفرما و پیمانکار

 • تائیدیه کتبی کارفرما مبنی بر اجرای تعهدات متقاضی با کارفرما و تعیین میزان پرداختها و کسورات قانونی مطابق قرارداد

 • ساير مدارك مورد نياز حسب مورد

ضمانت نامه گمرکی

مدارک مورد نیاز

 • ضمانت نامه‌هاي گمركي بايد در نمونه‌هاي مورد توافق با گمرک جمهوری اسلامی ايران صادر گردد

 • درخواست کتبی گمرک

 • ساير مدارك مورد نياز حسب مورد

ضمانت نامه متفرقه

مدارک مورد نیاز

 • مدارک اختصاصی مربوط به این ضمانت نامه ها متناسب با نوع ضمانت نامه مربوطه تعیین و دریافت می گردد.

بانک ها و مؤسسات طرف تفاهم
* آدرس ساختمان شماره 1: تهران/ خیابان ولیعصر/ خیابان بزرگمهر/ خیابان برادران مظفر شمالی /شماره 88
دفتر مدیرعامل: 66497329-66402562  شماره تماس: 32-66499630
* آدرس ساختمان شماره 2: تهران/ خیابان کریم‌خان زند/ خیابان میرزای شیرازی/ خیابان شهید فریدون نژادکی/ شماره 13
دفتر مدیرعامل: 3-88845242  شماره تماس: 11-88842609 نمابر: 88845241
تمامی حقوق این درگاه اینترنتی متعلق به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون است.