توسعه بخش تعاون در استان ایلام

در راستای توسعه تعامل و  هم افزایی بیشتر با نمایندگی ها، در روز چهارشنبه تاریخ 18/8/1401 جلسه ای به صورت ویدئوکنفرانس

با نمایندگی های صندوق در استان ایلام برگزار گردید.

 در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر محمدی مدیرعامل صندوق ضمن قدردانی از حاضرین در جلسه ،به پتانسیل ها و ظرفیت ها و نقاط قوت استان در بخش تعاون اشاره و آمادگی صندوق را  جهت حمایت و ارائه خدمات در جهت توسعه بخش تعاون در استان اعلام نمودند.

در ادامه مدیرشعب بانک توسعه ،مدیر تعاون  و دبیراتاق تعاون استان ضمن قدرانی از برگزاری جلسه و حمایت صندوق از استان های کم برخوردار،به برخی از مسائل حوزه صدور ضمانت نامه از جمله طولانی بودن فرایند صدور، هزینه کارمزد اشاره و پیشنهاداتی جهت تسریع امور ارائه نمودند.

در پایان دکتر محمدی ضمن استقبال از پیشنهادات ارائه شده و تاکید بر اجرایی نمودن آنها تا حد امکان،تاکید داشتند که برنامه صندوق به سوی دیجتال کردن خدمات و حداقل نمودن زمان صدور،کاهش کارمزد،توسعه خدمات در مناطق کمتربرخوردار و تقویت نمایندگی های فعال در استان ها می باشد.