بازدید دکتر محمدی از شرکت تعاونی قطعه ساز چکاد صنعت فلاح

سرپرست صندوق از تعاونی چکاد صنعت فلاح در استان البرز بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی صندوق در راستای برنامه های توسعه ای سرپرست محترم صندوق و بازدید از شرکت های تعاونی دکتر محمدی از شرکت تعاونی چکاد صنعت فلاح در استان البرز بازدید نمود.

این شرکت تعاونی در زمینه تولید انواع قطعات خودرو و ساخت قطعات فلزی بدنه اتومبیل مشغول به فعالیت می باشد که در حال حاظر بالغ بر 130 نفر در این شرکت تعاونی مشغول به کار می باشند.

در این بازدید دکتر محمدی ضمن گرامی داشت روز جهانی تعاون گفت شرکت تعاونی چکاد صنعت از تعاونی هایی بسیار فعال در زمینه تولید قطعات خودرو می‌باشد که توانسته است در این سالها فعالیت خود را بسیار گسترش دهد.

وی در ادامه گفت ما باید افرادی را که به حوزه تعاون تعصب دارند را وارد جامعه کنیم تا با این روش بتوانیم ریبرندینگ که باید در بخش تعاون صورت پذیرد را به راحتی شاهد باشیم.

وی افزود: ما در صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در نظر داریم در جهت تامین منابع شرکت های تعاونی مساعدت های مطلوبی را داشته باشیم.

وی در ادامه ضمن اشاره به برگزاری جلسات توسعه تعاون با حضور معاون محترم امور تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و بانک توسعه تعاون گفت: ما در این جلسات سعی خواهیم کرد تا موانع موجود بر سر راه توسعه شرکت های تعاونی را با نگاه به حل مسئله رفع نماییم .

وی در پایان  به راه اندازی تعاونی ملی تامین نیاز قطعات خودرو اشاره کرد و گفت امیدواریم که در آینده نزدیک اخبار خوبی را در خصوص این تعاونی بشنویم.