اللّهُمَّ احرُسني بِحراسَتِكَ وَاحفَظني بِحفظِكَ

امام خميني (ره) : كوچكترين كوتاهي در مراعات اصول امنيتي گناه بزرگ شناخته مي شود.

ستاد خبری امور حراست و حفاظت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به منظور حفظ اصول و تعمیق ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ایجاد نظم و انضباط، به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش ها، شکایات، انتقادات و پیشنهادهای همکاران، مشتریان و مراجعان محترم می باشد.

گيرنده: مدیر حراست صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
فرستنده: *
تلفن:
موبایل: *
پست الکترونيکي: *
موضوع:
متن:
نوع: