آشنایی با صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، بر اساس مصوبه مورخ 1388/12/10 هیأت محترم وزیران و به منظور اجرای عدالت اجتماعی، تأمین استقلال اقتصادی جامعه و حمایت از سرمایه‌گذاری ‌های مولد و اشتغال زا، به خصوص حمایت از جوانان‌ و فارغ التحصیلان دانشگاهی به عنوان یکی از مؤسسات وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل گردیده و مشغول به فعالیت می باشد.
همچنین برابر ابلاغیه شماره 47302 مورخ 1390/3/1 بانک مرکزی، خدمات صندوق به تمامی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز رسمی از بانک مذکور جهت همکاری، معرفی شده است.
اهم موضوع فعالیت
الف- تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها، تعهدات، مطالبات و معاملات شرکت‌های تعاونی.
ب- تضمین اصل‌ و سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات
مالی و اعتباری (دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی) به شرکت های تعاونی
تأمین مالی با ضمانت معاملات شرکت های تعاونی
به موجب این ضمانت نامه صندوق پرداخت دیون یک متقاضی ناشی از انجام معامله یا کاری مشخص(تضمین قرارداد خرید، ساخت، اجاره و یا هر تعهد مالی دیگر) را در سررسید معین تعهد می‌نماید.
روش های تضمین
این نوع تضمین به دو روش زیر قابل اجرا می باشد:
1)    ضمانت مستقیم
2)    ضمانت غیرمستقیم
 
روش اول: ضمانت مستقیم
­­
طی این فرآیند ضمانت نامه صندوق می‌تواند جایگزین اعتبارات اسنادی داخلی بانکی گردد.
در این روش صندوق پرداخت وجه کالا را در سررسید معین تضمین و تعاونی می‌تواند قدرت خرید خود را افزایش و با پشتوانه صندوق معاملات خود را به انجام رساند.
این روش می‌تواند مواد اولیه مصرفی تولید کننده را تأمین و در تعاونی‌های تأمین نیاز تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، مواد وکالاهای مورد نیاز اعضا را فراهم سازد.
روش دوم : ضمانت غیر مستقیم
در این حالت معامله بین متقاضی و تأمین کننده از طریق گشایش اعتبارات اسنادی دیداری یا مدت دار صورت می پذیرد و بانک پس از دریافت اسناد و مدارک لازم وجه را به تامین کننده پرداخت می‌نماید.
بانک ها جهت گشایش اعتبار از متقاضی تضمینات کافی دریافت می‌نمایند.
دراین حالت صندوق تضمین انجام تعهدات شرکت تعاونی به بانک  را می پذیرد.
 
 
عناصر اصلی روش اول
متقاضی: شرکت تعاونی و یا اتحادیه که درخواست ضمانت نامه دارد.
تامین کننده: ذینفع ضمانت نامه می‌باشد که طبق مقررات صندوق می‌بایست یکی از سازمان های دولتی، نهادهای دولتی و عمومی، شرکت های دولتی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت است، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، فرابورس و یا شرکت‌های معتبرکه با تأیید صندوق باشد.
پذیرش صندوق‌های حمایت بخش کشاورزی و اتحادیه‌های سراسری، با انعقاد تفاهم‌نامه چندجانبه صورت می‌پذیرد. 
صندوق: صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون که به عنوان ضامن معامله می‌باشد.
عناصر اصلی روش دوم
متقاضی: شرکت تعاونی و یا اتحادیه که درخواست ضمانت نامه دارد.
تأمین کننده: تمامی شرکت های تامین کننده مواد و کالای مجاز داخلی یا خارجی‌که توانایی تأمین مورد معامله را داشته باشند.
بانک: ذینفع ضمانت نامه است که می‌تواند بانک‌ها و یا مؤسسات  اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی باشد.
صندوق: صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون که به عنوان ضامن معامله می‌باشد.
ضوابط صدور ضمانت نامه
مدارک مورد نیاز :
- درخواست صدور ضمانت نامه توسط متقاضی به انضمام صورتجلسه  هيأت مديره شركت مبني بر موافقت با اخذ ضمانت نامه. 
- اعلام کتبی ذینفع مبنی بر قبول ضمانت نامه‌هاي صادره از طرف صندوق.
- تصوير مدارک هویتی شرکت تعاونی و مدیران آن (مانند: اساسنامه،روزنامه رسمی،کارت ملی مدیران).
- آخرین ترازنامه، صورت حساب سود و زیان شرکت، ارائه آخرینصورت حساب شرکت نزد بانکها، وضعیت تعهدات و چک‌های برگشتی احتمالی شرکت تعاونی و مدیران به بانکها و مؤسسات اعتباري.
- اعتبار سنجی متقاضی با بررسی شاخص‌های بيان‌كننده وضعيت مالي، اقتصادی، مديريتي، مدت فعالیت، اعتبار و نيز جايگاه آن درفعالیت مربوطه.
- حداكثر مدت اعتبار ضمانت نامه هاي صادره بجز ضمانت نامهاعتباری يكسال مي باشد.
تمديد ضمانت نامه ها پس از اين مدت بلامانع است.
محاسبه کارمزد
كارمزد این گونه ضمانت نامه ها %50 کارمزد سیستم بانکی ‌می‌باشد.
وثایق و تضمینات
- میزان و نوع تضمینات بر اساس اعتبارسنجی‌متقاضی و ذینفع و متناسب با ریسک های معامله تعیین میگردد.
- واریز حداقل %10 مبلغ ضمانت نامه به حساب متمرکز صندوق.