اصلاح آئين‌نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي  شرکت ها و اتحادیه های تعاونی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاوني و اصلاحات بعدی مصوب 1387/9/3) که در تاریخ ............... به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.

آیین نامه تشکیل مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب  1387/9/3 مطابق قانون اصلاح موادی از این قانون به شماره 14499/31 مورخ 1393/3/5 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 1- ماده 7 آیین نامه به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 7 دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه های کثیر الانتشار، پست سفارشی یا دیگر روشهای قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه صورت می گیرد.

تبصره 1 مرجع تشخیص کثیر الانتشار بودن روزنامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

تبصره 2- چنانچه مجمع عمومی روزنامه های اصلی متعددی را تعیین نماید، انتشار آگهی در همه آنها الزامی است.

تبصره 3- درج نام روزنامه در اساسنامه تعاونی الزامی نیست و در صورتی که شرکت یا اتحادیه­ای به این امر مبادرت کند. هر گونه تغییر بعدی آن مستلزم تشکیل هر دو مجمع عمومی عادی و فوق العاده خواهد بود.

تبصره 4- در انتخاب صفحات روزنامه برای درج آگهی، صفحات اصلی مورد نظر است و انتشار آگهی در قسمت نیازمندی ها و سایر ضمائم روزنامه در صورتی مجاز است که بخش اختصاصی برای درج آگهی های مجامع یا شرکت ها در قسمت های مذکور معین و مشخص شده باشد.

تبصره 5- مقام دعوت کننده مکلف است نسخه­ای از آگهی مجمع عمومی را جهت اطلاع و امکان اعزام و حضور ناظر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

 تبصره 6 دعوت اولین مجمع عمومی تعاونی از طریق دعوتنامه کتبی با اخذ رسید و یا پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی و یا از طریق روزنامه کثیر الانتشاری که در آن دعوت به عضویت ( موضوع بند 2 ماده 32 قانون بخش تعاونی ) آگهی شده، صورت گیرد.

تبصره 7- در صورتی که دعوت مجمع عمومی با دعوتنامه کتبی انجام می پذیرد، ارسال نسخه ای از آن به هر یک از دستگاه­ها و شرکتهای دولتی، بانکها و شوراهای اسلامی کشوری و سازمان­ها و موسسات عمومی که در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده­اند،  همچنین اتحادیه ای که تعاونی عضو آن است ضروری است.

ماده 2- ماده 8 آیین نامه حذف می شود.

ماده 3- تبصره یک ذیل ماده 25 به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره 1- انتخاب اعضا هیات مدیره برای بیش از دو دوره متوالی مستلزم کسب حداقل دو سوم آراء اعضای حاضر در مجمع عمومی است.

 

علی ربیعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی