آدرس و شماره تماس دفتر مدیرعامل:

آدرس ساختمان شماره ۱: تهران/ خیابان ولیعصر/ خیابان بزرگمهر/ خیابان برادران مظفر شمالی /شماره ۸۸

دفتر مدیرعامل: ۶۶۴۹۷۳۲۹-۶۶۴۰۲۵۶۲

گيرنده: مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
فرستنده: *
تلفن:
موبایل: *
پست الکترونيکي: *
موضوع:
متن:
نوع: