راهنمای صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، براساس مصوبه 1388/12/10 هیات محترم وزیران و ابلاغیه شماره 47302 مورخ 1390/03/01 بانک مرکزی به منظور اجرای عدالت اجتماعی ، تامین استقلال اقتصادی جامعه و حمایت از سرمایه گذاری‌های مولد و اشتغال‌زا، به خصوص حمایت از جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به عنوان یکی از موسسات وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل گردیده و مشغول فعالیت می باشد .

انواع ضمانت‌نامه صادره توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به شرح ذیل است :


1 ضمانت‌نامه اعتباری 6 ضمانت‌نامه استرداد پیش پرداخت
2 ضمانت‌نامه تعهد پرداخت 7 ضمانت‌نامه استرداد وجه الضمان
3 ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه /مزایده 8 ضمانت‌نامه گمرگی
4 ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات 9 ضمانت‌نامه متفرقه
5 ضمانت‌نامه حسن انجام کار

ضمانت‌نامه اعتباری :

تعهدی است که صندوق به نفع بانک‌ها یا موسسات اعتباری جهت تضمین بخشی از اصل و سود تسهیلات اعطایی به عهده می گیرد.


ضمانت‌نامه تعهد پرداخت :

به موجب این ضمانت‌نامه صندوق پرداخت دیون یک متقاضی ناشی از انجام معامله یا کاری مشخص را (تضمین قرارداد فروش، قراردادهای اجاره، قرارداد‌های ساخت، تسهیلات یا هر تعهد مالی دیگری) در سررسید معین تعهد می‌نماید.


صندوق نسبت به پذیرش درخواست صدور انواع ضمانت‌نامه صرفاً برای شرکت‌های تعاونی و اتحادیه شرکت‌های تعاونی اقدام می نماید.


در کلیه ضمانتنامه‌های صادره (به استثناء ضمانت نامه‌های اعتباری) ذینفع ضمانت‌نامه می بایست تنها یکی از سازمان‌های دولتی، نهادهای دولتی و عمومی، شرکت‌های دولتی که بیش از 50 درصد از سهام آنها متعلق به دولت است و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس باشد . پذیرش صندوق‌های حمایت بخش کشاورزی و اتحادیه‌های سراسری به‌ عنوان ذینفع، صرفاً در صورت انعقاد تفاهم‌نامه چند جانبه و مطابق مفاد آن امکان‌پذیر می باشد.

مدارک مورد نياز براي تشکیل پرونده ضمانت‌نامه :


مدارک عمومی جهت تشکیل پرونده به شرح ذيل مي باشد:

  1. درخواست صدور ضمانت‌نامه توسط متقاضی به انضمام صورتجلسه هيات مديره شركت مبني بر موافقت با اخذ ضمانت‌نامه
  2. اعلام کتبی ذینفع مبنی بر قبول ضمانت‌نامه‌هاي صادره از طرف صندوق(در صورتی که از بانک‌های طرف توافق نباشد ).
  3. تصوير مدارک هویتی شرکت تعاونی و مدیران آن(اساسنامه، روزنامه رسمی، کارت ملی مدیران ).
  4. آخرین ترازنامه صورتحساب سود و زیان شرکت
  5. ارائه آخرین صورتحساب شرکت نزد بانک‌ها و وضعیت تعهدات احتمالي و چک‌های برگشتی احتمالی شرکت تعاونی و مدیران به بانک‌ها و موسسات اعتباري
  6. تصوير سند مالکيت یا اجاره نامه معتبر محل اجراي طرح و یا محل فعالیت به نام متقاضي
  7. واریز نيم در هزار مبلغ ضمانت‌نامه درخواستي به عنوان هزينه كارشناسي
  8. تکمیل فرم پرسشنامه درخواست صدور ضمانت‌نامه

مدارک اختصاصي تشکیل پرونده با توجه به نوع ضمانت نامه صادره به شرح ذيل مي باشند:

  1. در خصوص ضمانت‌نامه اعتباری ارائه تصویری از پرونده نزد بانک که شامل مصوبه و طرح توجیهی می باشد
  2. ارائه مدارک مبتنی بر توانایی شرکت در اجرای قراردادهای مربوطه

كارمزد ضمانت‌نامه :

تعرفه كارمزد ضمانت‌نامه‌هاي اعتباری براي سال اول به ميزان 0/5 الي 1 درصد مبلغ ضمانت‌نامه و براي سال‌هاي بعد به ازاي هر سال به ميزان 0/15 الي 0/5 درصد مبلغ ضمانت‌نامه مي باشد. كارمزد ساير ضمانت‌نامه‌ها 50 درصد کارمزد مندرج درآخرین بخشنامه‌های ابلاغی بانك مركزي به سیستم بانکی می باشد.

پس از بررسی پرونده و بر اساس اعتبارسنجی به عمل آمده تضمینات لازم اخذ می‌گردد.

جهت دریافت دفترچه راهنمای جامع خدمات صندوق اینجا کلیک نمائید .