جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧
ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
" صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون از بین متقاضیان واجد شرایط در سراسر کشور ، نمایندگی فعال می پذیرد.
صفحه اصلی > ارایه درخواست و ثبت نام 

پرسشنامه درخواست ضمانت نامه

با استناد به آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور، بخش ذیل تکمیل شود

نام اتحاديه/شركت تعاوني:

* شماره ثبت: *
تاریخ ثبت: محل ثبت: *
سرمایه ثبت شده(میلیون ریال): * سرمایه پرداخت شده(میلیون ریال): *
سرمایه در تعهد سهامدارن(میلیون ریال) * موضوع فعالیت مطابق اساسنامه: *
نام سازمان صادرکننده مجوز فعالیت: * نشانی دفتر مرکزی: *
نشانی محل اجرا/کارخانه: تلفن دفتر مرکزی: *
نمابر دفتر مرکزی: تلفن شعب کارخانه:
نمابر شعب کارخانه: تلفن همراه مدیرعامل: *
تلفن همراه رئیس هیأت مدیره: وب سایت:
پست الکترونیکی: * ضمانت نامه درخواستی:
مبلغ درخواستی ضمانت نامه(میلیون ریال): * ذینفع ضمانت نامه: *
مشخصات هیأت مدیره:

نام عضو

کد ملی

محل صدور شناسنامه

شروع دوره تصدی

خاتمه دوره تصدی

سمت

سوابق مدیریتی، تخصصی و تجربی مدیران:

نام و نام خانوادگی

مدت زمان(سال)

شرح سابقه

عضویت و یا سهامداری اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل در شرکت های دیگر:

نام و نام خانوادگی

اطلاعات سهامداری

بدهی ها و تعهدات شرکت ضمانتخواه به سیستم بانکی و موسسات اعتباری کشور:

نام بانک

نام شعبه

مبلغ تسهیلات

تعداد اقساط سررسید شده

مانده سررسید نهایی

بدهی ها و تعهدات فردی اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ضمانت‌خواه:
نام عضو نام بانک نام شعبه مبلغ تسهیلات تعداد اقساط سررسید شده مانده سررسید نهایی

سوابق تجاری شرکت:

مشخصات

شرح

وضعيت فعلي طرح (مستحدثات، تاسيسات و ماشين آلات): *
خلاصه فرآیند تولید - محل تأمین مواد اولیه - بازار فروش محصول و خدمات تولیدی: *
وثایق و تضمینات پیشنهادی:

شرح

ارزش وثایق و تضمینات(میلیون ریال)

توضیحات در خصوص نحوه ارزش گذاری وثایق و تضمینات

متن درون تصویر را را وارد نمایید: متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*
بانک ها و مؤسسات طرف تفاهم
* آدرس ساختمان شماره 1: تهران/ خیابان ولیعصر/ خیابان بزرگمهر/ خیابان برادران مظفر شمالی /شماره 88
دفتر مدیرعامل: 66497329-66402562  شماره تماس: 32-66499630
* آدرس ساختمان شماره 2: تهران/ خیابان کریم‌خان زند/ خیابان میرزای شیرازی/ خیابان شهید فریدون نژادکی/ شماره 13
دفتر مدیرعامل: 3-88845242  شماره تماس: 11-88842609 نمابر: 88845241
تمامی حقوق این درگاه اینترنتی متعلق به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون است.